Czym jest i co powinna zawierać ekspertyza budowlana?

Stan techniczny budynku, niezależnie od jego przeznaczenia, to niezwykle ważna kwestia, od której może zależeć bezpieczeństwo, a czasami również życie osób, które w nim przebywają. W celu ustalenia takiego stanu niezbędna może okazać się ekspertyza budowlana. To dokument, który powinien zostać przygotowany przez fachowca z odpowiednimi uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem.

Ekspertyza budowlana – czym jest?

Korzystając z usług firm budowlanych, które zajmują się doradztwem technicznym, można zlecić specjaliście z uprawnieniami wykonanie ekspertyzy budowlanej. Jest to dokument, w którym określa się stan techniczny budynku. Stwierdza nieprawidłowości, ich źródło oraz potencjalne skutki. Powstaje w oparciu o badania, analizy i obliczenia, które związane są z poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi od fundamentów, przez ściany, elewację, stolarkę okienną i drzwiową, po stropy i dachy.

Pomiary i obliczenia z użyciem odpowiedniego sprzętu, ułatwiają wskazanie rzeczywistego stanu budowli. Ekspertyza może zawierać również wskazówki co do zalecanych działań naprawczych. Często jest wykorzystywana jako dokument będący bazą dla dochodzenia swoich praw, na przykład w przypadku, jeśli zatajono przed kupującym informacje.

Kiedy wykonuje się ekspertyzę i z czego się ona składa?

Ekspertyza budowlana, jeśli dobrze opracowana, jest istotnym dokumentem, z którego może skorzystać właściciel budynku. Przygotowuje się ją, w sytuacji:

  • przed zakupem nieruchomości,
  • odkrycia ukrytych wady po zakupie nieruchomości lub nagłe pojawienie się wad konstrukcyjnych,
  • zmiany przeznaczenia budynku,
  • wydarzeń losowych, jak pożar, powódź, wiatr,
  • katastrof budowlanych,
  • uszkodzenia instalacji wentylacyjnej, komina czy elektrycznej.

Ekspertyza składa się z części opisowej, gdzie przedstawia się przedmiot analizy, cel badania, opis, dokumentację fotograficzną oraz z części obliczeniowej, czyli dokładnych pomiarów i wyliczeń. Specjalista ocenia możliwości prac nad konstrukcją, ale i zalecenia dotyczące wykonania poszczególnych napraw.

budowa