Czym są kosztorysy budynków?

Każda inwestycja budowlana wiąże się z kosztami, których wysokość trzeba oszacować jeszcze przed przystąpieniem do niezbędnych prac budowlanych. Szacunkowy koszt różnych inwestycji budowlanych pozwala poznać rzetelnie przygotowany kosztorys budynku. Wyjaśniamy, co zawiera ten dokument i komu zlecić jego wykonanie.

 

 

Kosztorys budynku – co to za dokument?

Oszacowanie kosztów związanych z inwestycją jest ważne nie tylko dla inwestora, ale także np. banku, w którym ubiega się on o kredyt na budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego. Ze względu na różny charakter prac budowlanych wyróżniamy kilka rodzajów kosztorysów budynku, do których zaliczamy m.in.:

  • kosztorys inwestorski,
  • kosztorys ofertowy,
  • kosztorys powykonawczy,
  • kosztorys ślepy. 

Każdy kosztorys budynku powstaje zgodnie z obowiązującymi metodami kosztorysowania, stanowiąc niezwykle ważny dokument dotyczący planowanej inwestycji. Uwzględnia on wszystkie koszty związane z daną inwestycją budowlaną, czyli m.in.:

  • szacowany całościowy koszt powstania obiektu budowlanego,
  • koszty związane z zastosowaniem poszczególnych technologii budowlanych,
  • koszty zakupu materiałów budowlanych,
  • sposób wykonania prac budowlanych,
  • koszty robocizny.

kosztorys

 

Kosztorys budynku umożliwia sprawne planowanie każdego etapu inwestycji. Dokument ten jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany, dzięki czemu może stanowić podstawę różnorodnych rozliczeń np. pomiędzy inwestorem i wykonawcami oraz organami nadzorującymi przebieg prac budowlanych. Błędy w kosztorysie budynku lub przyjęcie niewłaściwej metody kosztorysowania mogą spowodować wiele poważnych problemów.

 

Komu powierzyć wykonania kosztorysu budynku?

Kosztorysowanie to odpowiedzialne i trudne zadanie, dlatego wykonanie kosztorysu budynku należy zlecić specjalistom, którzy uwzględnią w dokumencie wszystkie koszty związane z budową w rzetelny i miarodajny sposób. Zaangażowanie eksperta z branży budowlanej, czyli doświadczonego kosztorysanta to najlepszy sposób na poznanie szacowanych kosztów inwestycji, które będą uwzględniały nakłady finansowe niezbędne na każdym etapie jej realizacji.