Kiedy i dlaczego wykonuje się projekt zagospodarowania terenu?

Mając w planach budowę domu powinniśmy najpierw dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, aby uzyskać pozwolenie na jego budowę. Jedną z nich jest bez wątpienia stworzenie projektu budowlanego, którego ważną część stanowi projekt zagospodarowania terenu. Czym wobec tego jest ten projekt i po co się go wykonuje?

 

Co powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać szereg kluczowych informacji o danej działce i jej aktualnym oraz planowanym zagospodarowaniu, w tym przede wszystkim:

  • wykaz istniejących i planowanych obiektów,
  • układ komunikacyjny i sposób dostępu do drogi publicznej,
  • ukształtowanie terenu i zieleni,
  • sieć uzbrojenia terenu wraz z instalacjami i przyłączami,
  • informacje o urządzeniach i rozwiązaniach przeciwpożarowych,
  • informacje o składowaniu odpadów i oczyszczaniu ścieków itp.

Wszystkie te informacje muszą być przedstawione zarówno w formie opisowej, jak i graficznej.

 

W jakiej sytuacji należy opracować projekt zagospodarowania działki?

projekt

Konieczność opracowania takiego projektu i przedłożenia go w odpowiednim urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę regulują przepisy prawne, w tym: Ustawa z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Mówią one, iż bez niego nie jest możliwe otrzymanie zgody na realizację projektów budowlanych. Z tego względu zawsze, kiedy planujemy budowę lub rozbudowę jakiegoś obiektu na naszej działce, musimy zlecić opracowanie go osobie posiadającej niezbędne uprawnienia architektoniczno-budowlane. Jego celem nie jest wyłącznie zwykłe dopełnienie formalności, lecz przede wszystkim ułatwienie prac budowlanych oraz przeprowadzenie ich zgodnie z przepisami prawa, jak również zapewnienie komfortu przyszłym mieszkańcom domu z uwzględnieniem prawa do wypoczynku i rekreacji.