Na czym polega inwentaryzacja budynku?

Inwentaryzacja budynku (inwentaryzacja budowlana) to specjalistyczne opracowanie, które ma na celu utworzenie dokumentacji technicznej budynku. Jest ona zgodna ze stanem rzeczywistym, służąc m.in. w celu wykonania projektu przebudowy obiektu lub uzupełniając braki w dokumentacji budynku. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega inwentaryzacja budynku i komu powierzyć jej wykonanie.

 

Inwentaryzacja budowlana – co to takiego?

Inwentaryzacja budynku pozwala na poznanie rzeczywistego stanu obiektu budowlanego. Najczęściej na jej wykonanie decydują się inwestorzy, którzy nie dysponują kompletną dokumentacją techniczną obiektu lub przygotowują się do generalnego remontu bądź przebudowy obiektu budowlanego. Inwentaryzacja budynku pozwala stworzyć projekt techniczny istniejącego budynku, który może posłużyć w celu utworzenia np. planu przebudowy. Co więcej, dzięki inwentaryzacji budynku możne poznać rzeczywisty stan techniczny obiektu budowlanego, co ułatwia planowanie prac remontowych.

 

W jaki sposób wykonywana jest inwentaryzacja budynku?

 

inwentaryzacja

 

Inwentaryzacja budynku musi zostać zlecona specjalistom, co ma związek z konieczności przeprowadzenia różnych czynności kontrolnych oraz wykonaniem m.in. profesjonalnego projektu technicznego budynku. Czynności związane z inwentaryzacją budynku muszą zostać przeprowadzone w sposób rzetelny, dzięki czemu dokumentacja projektowa rzeczywistego stanu obiektu budowlanego będzie mogła posłużyć w celu np. planowania rozbudowy lub nadbudowy budynku. Inwentaryzacja budynku wymaga wykonania m.in. dokładnego opisu technicznego budynku oraz opisu zastosowanych materiałów budowlanych.

Niezbędnym elementem inwentaryzacji budynku jest wykonanie dokumentacji fotograficznej, rzutów działki, wszystkich kondygnacji, dachu (w odpowiedniej skali), a także wizualizacji elewacji i wnętrza budynku. Inwentaryzacja budynku jest szczegółowym i niezwykle ważnym elementem dokumentacji technicznej, której wykonanie jest wymagane zapisami prawa budowlanego w kilku przypadkach. Można także zdecydować się na dokonanie inwentaryzacji budynku przed jego sprzedażą, co ułatwi poszukiwanie kupca na starą nieruchomość, której właściciel nie dysponuje wszystkimi dokumentami np. planami budynku.