Obsługa inwestycji

Obsługa inwestycji budowlanych oferowana przez naszą firmę skierowana jest do inwestorów komercyjnych, instytucji użytku publicznego poszukujących wykonawcy na drodze ogłaszania przetargu oraz indywidualnych klientów. W ramach obsługi inwestycji budowlanych na terenie Sopotu i Trójmiasta zapewniamy nadzór nad całym procesem budowlanym (również jako generalny wykonawca). Każdy z etapów budowy jest przez nas regularnie kontrolowany, co zapewnia realizację inwestycji w terminie wyznaczonym przez inwestora. Warunki związane z poszczególnymi etapami obsługi inwestycji budowlanej są zróżnicowane oraz wymagają od naszego zespołu zaawansowanej wiedzy technicznej, dotyczącej m.in. nowoczesnych technologii w budownictwie oraz materiałoznawstwa.

Kluczowe zarówno z perspektywy wykonawcy, jak i inwestora powinny być:

  • wstępna opinia wykonawcy w fazie przygotowawczej projektu inwestycji,
  • ocena lokalizacji nieruchomości (planowane inwestycje i istniejące budynki),
  • ocena warunków gruntowo-wodnych, ukształtowania terenu i innych uwarunkowań przyrodniczych,
  • opłacalność wykonania inwestycji budowlanej (sporządzenie budżetu).

 

 

Mężczyzna zajmujący się obsługą inwestycji

Wszystkie powyższe elementy zawsze podlegają wnikliwej analizie, po której wstępnym zaopiniowaniu przez inwestora, wykonawcę oraz zespół inżynierski, tworzona jest dokumentacja projektowa weryfikująca zgodność z oczekiwaniami i założeniami obydwu stron. Nasza oferta obejmuje również możliwość sporządzenia harmonogramu robót. Obsługa kolejnych etapów inwestycji budowlanej przez naszą firmę obejmuje szczegółowe monitorowanie każdego z zespołów wykonujących prace budowlane. Na bazie raportów z postępów prac każdorazowo sporządzamy dokumentację obsługi inwestycji, którą cyklicznie przekazujemy inwestorowi.

Klientów zainteresowanych współpracą z nami zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.